Agenda van Twente voor vitale regio

Opbrengst van 8 jaar investeren in regio

Wat is de opbrengst van de ‘Agenda van Twente’, de investeringsagenda van 14 Twentse gemeenten. Dat stond centraal in een druk bezochte bijeenkomst voor Twentse raadsleden d.d. 15 juni in Borne. De gemeenten hebben via deze agenda de afgelopen 8 jaar vorm gegeven aan het versterken van de sociaal economische structuur van de regio. Een investering van in totaal € 80 miljoen tot en met 2017.

De evaluatie vindt u op deze pagina, net zoals de route naar een nieuwe agenda.